Hrdinovia v ohrození. Ako sa rozhodnú?

Dňa 9.11.2022 sa žiaci z tried III.AP, III.BP,  IV.AP, I. BP, IV.AM spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry zúčastnili divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva v Dome odborov v Žiline.

Predstavenie je súčasťou projektu Literatúra na doskách, ktorý realizuje Slovenské filmové divadlo. Cieľom projektu je predstaviť  žiakom stredných škôl  diela povinnej literatúry a snaha podporiť u mládeže  záujem o čítanie.

Autor hry, Ivan Bukovčan, sa vracia do obdobia po potlačení Slovenského národného povstania. Zobrazil hrdinov v hraničnej životnej situácii. Ako sa zachovajú? Zachovajú si ľudskú tvár? V dramatickej situácii sa odhaľujú skutočné charaktery ľudí, niektorí zostanú čestní, iní sa prejavia ako zbabelci a podliaci.

Touto zážitkovou formou sa žiaci vzdelávajú a zároveň nadväzujú na výučbu literatúry. Rozvíjajú etické  cítenie i emócie. Študentov predstavenie zaujalo, potleskom ocenili výkony mladých hercov i spôsob  spracovania témy. Tešia sa už na ďalšiu podobnú akciu.