Simulované Školské voľby 2020

5. februára 2020 sa študenti našej školy zapojili do  simulovaných Školských volieb 2020.  Študentské voľby na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK, v spolupráci so školami, samosprávnymi krajmi a ďalšími organizáciami.

Študenti sa oboznámili s realizáciou volieb- jednotlivými volebnými atribútmi- volebná  miestnosť, volebná komisia , hlasovací lístok, volebná urna. Simuláciou si to aj vyskúšali.

Cieľom volieb bolo získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v  Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako aj úctu k zákonom. Podporiť kritické myslenie, rozhodovacie schopnosti, zodpovednosť, uvedomenie si práv a povinností občana Slovenskej republiky, nadobudnutie rešpektu k základným princípom demokracie.