Záložka do knihy spája slovenské školy

Žiaci našej školy sa zapojili, ako každoročne, do celoslovenského projektu, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020. 

Cieľom celého projektu bolo a je podporiť čítanie žiakov, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ich fantáziu a manuálnu zručnosť. Do 9. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy sa zapojilo 83 žiakov 1.- 3. ročníka študijných odborov.  Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby boli témou, v rámci ktorej žiaci s podporou vyučujúcich SJL, najmä Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Martou Ujháziovou, vytvorili  záložky do knihy. Nádherné a veľmi zaujímavé záložky vytvorili najmä žiaci I.BP, III.BP a I.AM. Využili hlavne svoju fantáziu, manuálnu zručnosť, šikovnosť. Námaha a originálnosť nebola zbytočná, škole bol udelený diplom ako ocenenie ich kreativity. Stredná odborná škola obchodná v Trnave bola našou partnerskou školou, s ktorou sme si vymenili už spomínané záložky. Našich žiakov teda po návrate z dištančného vzdelávania čakajú tiež zaujímavé záložky od partnerskej školy.