EXPERT GENIALITY SHOW 2019 – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

Kto zbadá na oblohe  padajúcu hviezdu, bude mať vraj šťastie. Čo vlastne pozorujeme na oblohe ako padajúcu hviezdu?  12 žiaci z našej školy sa 28.novembra 2019 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show a hľadali odpovede na túto  a podobné testové otázky.

Súťažiaci, rozdelení do dvoch kategórií,  si mohli zvoliť dve z piatich súťažných tém:

– Od Dunaja k Tatrám

– Svetobežník

– Mozgolamy

– Do you speak English ?

– Góly, body, sekundy

Výsledky súťaže budú zverejnené v decembri 2019. Študenti súťažili o vecné ceny, diplomy.