Prednáška na tému Námorná doprava, námorné kontajnery, námorné prístavy

Dňa 13.04.2016  sa zúčastnili žiaci II.AP triedy dopravnej akadémie prednášky v Krajskej knižnici v Žiline, ktorá bola zameraná  na námornú dopravu, námorné kontajnery, námorné prístavy a námorné terminály. Prednášal Ing. Andrej Dávid, PhD., ktorý vyučuje na Žilinskej Univerzite, Fakulte PEDaS na Katedre vodnej dopravy.  Prednášajúci nás oboznámil s tým, čo všetko sa nachádza v termináloch a prístavoch. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavé informácie o námornej  doprave, aj o využití prieplavov a úžin.  Prezentácia skončila odborným videom o práci v termináli v Hamburgu. Neskôr sme mohli diskutovať o ďalších zaujímavostiach vodnej dopravy.

Daniela Holešová, II.AP