Z výšky to vyzerá ináč…

Hrad_1_18062015Vo štvrtok 18. júna 2015 sme navštívili Trenčín. Školský výlet II. CP triedy mal tento rok kultúrno-zábavný charakter. Z obidvoch navštívených miest sme sa na okolie pozerali z výšky.

Zo železničnej stanice sme najskôr smerovali na Trenčiansky hrad. História, hradné múry, starobylý nábytok, zbrane, mince, obrazy majiteľov hradu a k tomu zaujímavé informácie o dominante mesta nám vyplnili 90 minút prehliadky.

Po chvíľke oddychu sme sa pustili lesoparkom k lezeckej lanovej dráhe. Po krátkej inštruktáži sme boli vybavení lezeckými a ochrannými pomôckami na zvládnutie prekážkovej dráhy vo výške do 10 metrov. Trasa cez rebríky, mostíky, laná, siete, drevené kladiny nám dala poriadne zabrať. Spustiť sa po lane do voľného priestoru vyžadovalo určitú dávku odvahy.

Do Žiliny sme sa vrátili obohatení o nové poznatky a zážitky.

Ing. Monika Fabiniová

Hrad_1_18062015 Hrad_2_18062015 Dráha_1_18062015  Dráha_3_18062015 Dráha_4_18062015