Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 01. februára 2023  sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 

Do školského kola boli prihlásené tri práce v súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /2 práce/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.

Práce sa v školskom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor: 01- Problematika voľného času

1. miesto:       Stanislav Komada, Sebastián Butko, Patrik Plačko – II.AU

Záhradná dekorácia – práca postupuje do okresného kola

2. miesto         Júlia Majtánová, Viktória Konkoľová- III.BP

                        Dobrovoľníctvo v praxi – práca postupuje do okresného kola        

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. miesto:       Šimon Mazán – IV.AP, Radoslav Madleňák – IV.BP

Escape box ako inovačný prostriedok vzdelávania v doprave – práca postupuje do okresného kola

Tento rok budú všetky  postupujúce práce reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Stredoškolskej odbornej činnosti. Želáme všetkým riešiteľom prác veľa úspechov v okresnom kole a aj v ďalšom štúdiu.

Ing. Iveta Drahnová

Ing. Miroslava Gálffyová

Ing. Dagmar Valentová