Olympiáda školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament vyhlásili v  októbri pre školské parlamenty 5. ročník „Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja 2022,“ do ktorej sa zapojila aj naša škola.

Olympiáda obsahuje viaceré aktivity, do ktorých sme sa ako škola mohli zapojiť. Členovia nášho školského parlamentu nezaháľali a prihlásili sa do všetkých troch vyhlásených aktivít spolu s prémiovou aktivitou.

AKTIVITA 1: DOBRÉ VZŤAHY V ŠKOLSKOM PARLAMENTE, ktorej cieľom je vytvoriť dobré a dôveryhodné vzťahy v kolektíve školského parlamentu, ktorý by mal byť príkladom  pre spolužiakov.

AKTIVITA 2: INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA. Školský parlament zabezpečí kreatívnou formou realizáciu prezentácie o žiakovi zo školy, ktorý môže byť inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

AKTIVITA 3: ŠKOLA AKTÍVNA V MESTE, v ktorej členovia školského parlamentu zrealizujú zaujímavú a prínosnú aktivitu na území mesta, ktorá je zameraná na podporu života ľudí.

PRÉMIOVÁ AKTIVITA: FOTO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU S JEHO MOTTOM A LOGOM BODUJE. Fotografia kolektívu školského parlamentu s krátkym mottom ŠP a logom.

Ako prvé sa našim žiakom podarilo vytvoriť pekné a výstižné logo nášho školského parlamentu so spoločnou fotkou vystihujúcou našu školu. Na základe vyhlásených aktivít sa členovia ŠP rozhodli dňa 23.11.2022 zrealizovať hneď ďalšie dve aktivity, v ktorých spojili príjemné s užitočným. Na spoločnom stretnutí sa rozhodli, že by chceli podporiť ľudí v meste, ktorí sú bez domova a pasujú sa s nie ľahkým životom na ulici. Žiaci pre nich nakúpili zopár základných potravín, čím chceli aspoň malou troškou prispieť a zlepšiť týmto ľudom deň a zároveň im vyčariť úsmev na tvárach.  Po dobrom skutku sme sa všetci presunuli na vianočné trhy na spoločný teambuilding, kde sme prebrali aktivity, ktoré sú ešte pred nami, vzájomne sa spoznávali, najmä s novými členmi nášho tímu a zároveň nasali vianočnú atmosféru, ktorá nám pripomenula blížiace sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. V dobrej nálade sme sa rozlúčili so slovami, že nás čaká ešte jedna spoločná aktivita v podobe zaujímavého rozhovoru s našim bývalým žiakom, ktorý, ako pevne veríme, bude veľkou inšpiráciou pre našich súčasných žiakov.