TOUR DE ORAVA – koncoročný školský výlet

Dňa 16. 06. 2022 sa žiaci II.BM, III.AP a III.BP spoločne s p. Čelkovou a p. Milučkou zúčastnili koncoročného školského výletu na neďalekej Orave.

Prvou zástavkou bol veľmi známy rozprávkový Oravský hrad, ktorý sa nachádza v malebnej dedinke Oravský Podzámok. Žiaci sa počas 1,5 hodinovej prehliadky dozvedeli nové zaujímavosti o tejto významnej slovenskej pamiatke. Ďalej zájazd pokračoval na Oravskú priehradu, kde mali žiaci možnosť pri plavbe po tejto jednej z najznámejších vodných nádrží na Slovensku prezrieť si krásy Hornej Oravy. Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, a nachádza sa na ňom slanický rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí bola krátka poznávacia zástavka. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby a občasne sú v ňom organizované slávnostné koncerty. Záverom školského výletu bola zástavka v okresnom meste Námestove a následne sa účastníci zájazdu vrátili späť do Žiliny.

Za organizáciu výletu ďakujeme Radoslavovi Madleňákovi z III.BP a Šimonovi Mazánovi z III.AP