Exkurzia v KIA

Žiaci III. AM  absolvovali dňa 23. 05. 2022 exkurziu do závodu KIA v Tepličke nad Váhom.  

Areálom závodu nás sprevádzal pán Václav Bobáň, ktorý má na starosti styk s verejnosťou. Exkurziu sme začali v novej konferenčnej miestnosti, ktorá zároveň slúži aj ako predajňa suvenírov. Pustili nám film o novom logu KIA a slogane „Movement that inspires“ (Pohyb, ktorý inšpiruje). Predstavili nám aj koncept výroby automobilov, ktoré budú v budúcnosti len na elektriku.

Prezentácia začala mapou miest, kde sa nachádzajú automobilky KIA a informáciami o ich produkcii. Riešili sme aj aktuálnu tému – dovoz automobilov do Ruska. Kia patrí do veľkej skupiny HYUNDAI, ktorá vyrába aj všetky roboty, ktoré pracujú v automobilke. Následne sme prešli k prehliadke závodu, ktorá pozostávala z výrobných priestorov lisovne, zvarovne a montážnej haly.

Na začiatku sme sa oboznámili s bezpečnostnými predpismi a nasadili sme si okuliare. Každý pracovník má zámok, ktorý, keď vstúpi do stroja, ho zamkne, aby ho nikto nespustil. Lisovanie a zváranie mimo opráv prebieha pomocou robotov bez zásahu obsluhy. Prezreli sme si aj 3D skener hotovej karosérie, ktorý odhalí každú nepresnosť. Presunuli sme sa do montážnej haly. Pozreli sme si tzv. “svadbu“ (spájanie karosérie a podvozku), montáž prístrojovej dosky, kolies a výstupnú kontrolu výrobku. Videli sme aj prvý štart automobilu.

Na záver sme mali kolo otázok a odpovedí. Vyberám z nich najzaujímavejšie: Deň detí toho roku pre pandémiu nebude. Pracovníci sa na svojich pozíciách striedajú po dvoch hodinách. Majú rôzne bonusy. Pracuje sa len 5 dní na 3 smeny, víkendy bývajú voľné s výnimkou pracovných sobôt. Zamestnanec môže dosť zľavu na automobil KIA podľa odpracovaných rokov. Po piatich rokoch je to 19%. V závodnej jedálni varia jedno kórejské jedlo…