Knihy a ekológia

Knihy a ekológia?  Zamyslieť sa  nad týmto slovným spojením mali možnosť študenti z tried I.BP, II.AP a II.BP, ktorí sa  s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry zúčastnili  vzdelávacej aktivity v rámci 23. ročníka celoslovenského podujatia – Týždeň slovenských knižníc.

Základným cieľom podujatia bolo zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Témou TSK 2022 boli EKO knižnice a snahou ukázať na potreby ochrany životného prostredia. Centrum Europe Direct Žilina spolu s Univerzitnou knižnicou UNIZA pripravilo pre študentov rozmanitý program – odborné  prednášky s tematikou životného prostredia, výstavu kníh, zbierku kníh, súťaž, vedomostný kvíz. Študenti našej školy sa oboznámili s históriou a  službami knižnice. Zároveň si pozreli literárnu eko výstavu, zbierku kníh, cieľom ktorej bolo darovať knihy a obdarovať aj seba, dať knihám druhú šancu.  Uvedomili si tak nutnosť byť ohľaduplní  k prírode.
Okrem toho  majú  možnosť zapojiť sa na sociálnych sieťach aj do  literárneho kvízu, zameraného na európskych spisovateľov a najznámejšie diela, ktorý preverí ich vedomosti z oblasti literatúry. Veríme, že toto zaujímavé podujatie prispeje k záujmu študentov o knihy a zároveň si uvedomia potrebu ochrany životného prostredia.