BIELA PASTELKA 2021

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu.

Piatok – 24. septembra 2021 bol hlavným dňom verejnej zbierky v uliciach miest a obcí na celom Slovensku. Naša škola každoročne zachováva priazeň a podáva pomocnú ruku na podporu tohto projektu a aspoň touto troškou pomáha zlepšiť život ľuďom, ktorí nemajú príležitosť vidieť rásť stromy, kvety alebo sa pokochať nádhernými farbami našej prírody. Pre nás, ostatných, sú tieto veci samozrejmosťou.

Ani v tomto roku tomu nebolo inak a opäť sa žiaci zo IV.BP (Bambuchová, Kecíková, Kubušová, Maurská, Jarošová, Hacková, Slížová, Kašaríková, Gáborová, Palková, Rajteková, Repa, Žmiják, Balala a Šteiniger), ochotne zapojili do spomínanej verejnej zbierky, vďaka čomu upozornili verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých, získali podporu na ich riešenie. Spomínaným žiakom sa podarilo vyzbierať 487,40 €, za čo dostali poďakovanie z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. K poďakovaniu sa srdečne pripája aj vedenie našej školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli finančnými prostriedkami a vyjadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí v živote nemali také šťastie ako MY.

Koordinátorka akcie Biela pastelka: PaedDr. Monika Milučká