EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 27. septembra 2021 sme si pripomenuli aj v našej škole, Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, už 9. ročníkom  Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku. 

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa v Štrasburgu Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Prínos jazykového vzdelávania, príležitosti a možnosti, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, pripomenula  v tento deň Mgr. Anna  Medviďová. Hosťom bola PhDr. Danka Petrovská, lektorka nemeckého jazyka.

Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiakom otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance.

 Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že cudzie  jazyky sa dajú učiť aj hravou formou.  Žiaci  sa zišli na dopoludní plnom aktivít. Preverili svoju slovnú zásobu , precvičili sa pri tvorení viet,  pri opisovaní obrázkov. Kreatívni boli aj  pri tvorbe projektov. Vzniknuté plagáty budú krášliť jazykovú učebňu. Atmosféru dopoludnia spríjemňovali nemecké rozprávky a pesničky.