Staň sa hviezdou pre hviezdy a navrhni im logo

Na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zapojiť žiakov do projektu „Staň sa hviezdou pre hviezdy a navrhni im logo,“ sme v rámci dištančného vzdelávania telesnej výchovy využili možnosť zapojiť sa do tejto výzvy a navrhnúť logo pre našich elitných športovcov.

Môžeme byť hrdí na naše športové hviezdy, ktoré robia dobré meno našej krajine, za čo im patrí veľká vďaka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu im chce touto cestou poďakovať a vytvoriť pre nich  značku, pod ktorou budú všetci spoločne vystupovať. Preto rozhodlo a vyzýva študentov, aby využili svoju kreativitu a zapojili sa do súťaže o návrh názvu a loga, ktoré bude najlepšie symbolizovať našich najlepších športovcov. Sme radi, že sa do výzvy zapojili aj žiaci našej školy z tried I.BM, I.AU, II.AM, II.AP, II.BP, III.AP, III.BP a IV. BP.

Žiakom zo spomenutých  tried veľmi pekne ďakujeme a držíme palce, aby porota zložená zo zástupcov MŠVV a športu vybrala aspoň jeden nimi vytvorených návrhov.