Olympiáda v nemeckom jazyku

Organizačné zabezpečenie:

Mgr. Anna Medviďová, p. Buntová, Stredná odborná škola dopravná v Žiline, Mgr. Mária Maxianová – predsedníčka KK ONJ,  SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto.

Poďakovanie patrí aj p.Mackovej, SOŠ dopravná.

Členovia skúšobných komisií:

Mgr. Davis Radoslav                 Hotelová akadémia ZA

Mgr. Chmurová Beáta               Gymnázium Čadca

Mgr. Konštiaková Zuzana         SPŠ IT Kys. Nové Mesto

Mgr. Sláviková Alexandra        Gymnázium Kys.Nové Mesto

Mgr. Tomašcová Monika         Hotelová akadémia, ZA

Mgr. Trnovcová Katarína         ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

31. ročník  krajského kola ONJ

sa uskutočnil dňa 09.02.2021 pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slovenský inštitút mládeže reagoval na aktuálne platné protipandemické opatrenia a zvolil formu súťaže online   –  prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk , pre písomnú časť (test)

Výsledky testovej časti boli sprístupnené jednotlivým krajským odborným komisiám, ktoré na základe poradia žiakov informovali emailom prvých piatich súťažiacich, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v  písomnej časti, o ich postupe do ústnej časti. V rámci tohto emailu dostali súťažiaci prístupové údaje  do videokonferencie.

Vyhodnotenie krajského kola ONJ sa uskutočnilo online,  prostredníctvom videokonferencie, pre  súťažiacich v ústnej časti. Víťazom budú organizátormi doručené diplomy a vecné ceny.

Celkový počet zúčastnených škôl na KK ONJ bol 48 – z Čadce, Bytče, Dolného  Kubína,  Kysuckého Nového Mesta, Liptovského  Hrádku, Liptovského  Mikuláša, Liptovskej  Teplej,  Námestova, Oščadnice, Rajeckých  Teplíc, Ružomberka, Tvrdošína a  Žiliny,  z toho : ZŠ: 10, Gymnáziá: 32, OA: 3, Stredné školy: 3

Súťažiaci boli rozdelení do siedmich kategórií:  1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D

Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni, potešujúci je záujem žiakov z radu základných škôl, kde hodinová dotácia na vyučovanie nemeckého jazyka je veľmi nízka. Napriek  tomu,  záujem o Olympiádu v nemeckom jazyku neklesá.

Víťazom  jednotlivých kategórií gratulujeme a držíme palce na celoslovenskom kole ONJ.