Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020

Dňa 06. 03. 2019 sa naša žiačka Rebeka Haluzová z II. BP so svojou  vyučujúcou SJL  – Mgr. Zuzanou Bučkovou zúčastnili Okresného kola súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Tohtoročný, už  66. ročník tejto najstaršej slovenskej recitačnej súťaže sa  konal v reprezentačných priestoroch Žilinskej radnice a súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli rozdelení do štyroch súťažných dní podľa veku.

Naša Rebeka súťažila v III. kategórii – študenti stredných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 14 – 18 rokov.                                                                                                              V priebehu dopoludnia sme si vypočuli výkony 23 súťažiacich žiakov a v prednese poézie skončila Rebeka na krásnom 3. mieste s básňou Som od slovenskej autorky Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej.

Prezentácia a konfrontácia súčasnej interpretačnej tvorby, hlbšie spoznávanie literárnych hodnôt a zoznamovanie sa s nimi  prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova.

 Rebeke srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za reprezentáciu školy.