Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V priestoroch Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline sa dňa 11. februára 2020 uskutočnil už 30.ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizáciu olympiády na našej škole zabezpečovala odborná komisia pod vedením Mgr. A. Medviďovej, ktorá oficiálne v priestoroch SOŠ dopravnej zahájila krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Poďakovanie patrí  Mgr. M. Maxianovej – predsedníčke KK ONJ, Ing. J. Buntovej a  p. K. Mackovej,  vybraným žiakom z II.AP a z III.AP triedy a všetkým, ktorí prispeli k profesionálnemu zabezpečeniu súťaže.  Mgr. Anna Medviďová zaželala prítomným príjemnú pracovnú atmosféru a  skúšobným komisiám pekný zážitok z odpovedí žiakov.

Do súťaže bolo prihlásených 50 súťažiacich z rôznych typov škôl: zo základných  škôl, gymnázií, osemročných gymnázií, obchodných akadémii, stredných odborných škôl – a to zo Žiliny, Martina, Liptovského Mikuláša, Vrútok, Ružomberka, Oščadnice, Dolného Kubína,  KNM, Turčianskych Teplíc, Čadce, Liptovského Hrádku, Liptovskej Teplej, Tvrdošína, Sučian, Trstenej, Námestova.

Jednotliví súťažiaci boli rozdelení do 7 kategórií: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C a 2.D. V každej kategórii bola trojčlenná skúšobná komisia. Každá komisia po skončení súťaže vyhodnotila prácu súťažiacich a troch najlepších ocenila diplomami a vecnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v marci v Bratislave.                                                                                                Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni. Potešujúci je stály záujem žiakov, aj keď hodinová dotácia na vyučovanie nemeckého jazyka je veľmi nízka. Poďakovanie za výbornú organizáciu a plynulý  priebeh KK ONJ teší, ale zároveň zaväzuje.