Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti

Webinár s názvom Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti sme na našej škole realizovali 23. 01. 2020 z iniciatívy Ing. Martiny Čelkovej a Ing. Jany  Kostolnej ako súčasť projektu Social Innovation Relay. Študenti aplikovanej ekonómie z III.AP a študenti predmetu podnikanie v cestovnom ruchu z III. BP sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania.

Najprv sa žiaci dozvedeli, čo je to sociálne podnikanie, aké je  legislatívne riešenie týchto podnikov a ich financovanie a predovšetkým to, že jeho hlavným cieľom nie je maximalizácia zisku, ale sociálno-spoločenský cieľ. Nechýbali príklady úspešne fungujúcich sociálnych podnikov na Slovensku.

V úvode webinára bol prítomným študentom predstavený príbeh Tomáša Baťu a jeho rodiny. Tomáš Baťa st., v podstate použil prvé sociálne inovácie, pretože vychádzal z myšlienky, že spokojný robotník je výkonný robotník. Vybudoval byty pre svojich zamestnancov, škôlky pre ich  deti a nastavil aj tzv. „Baťové ceny.“

Pani Viera Hincová, programová manažérka a školiteľka spoločnosti ACentrumVzdelávanie, poradenstvo, projektový manažment sa začala venovať sociálnym inováciam práve kvôli svojej sestre s downovým syndrómom. Ďalšími jej významnými projektami boli: Živá knižnica – Prešov, Burzy inklúzie, Vzdelávanie pre školy v inkluzívnych zručnostiach, Vzdelávania pre pracovníkov s mládežou, pre deti s Aspergerovým syndrómom pripravila Hans – Prvú detskú kuchársku knihu. Pre tieto deti bola tiež realizovaná canisterapia (terapia so špeciálne vycvičenými psíkmi).

Úlohou našich študentov bude zamyslieť sa nad rizikovými skupinami obyvateľov (handicapovaní ľudia, malé deti a seniori a vymyslieť projekt, ktorý by bol realizovateľný v našich podmienkach). Termín podania prihlášky je 22. marec 2020, tak chceme veriť, že naši študenti prídu s inovatívnymi nápadmi.

Ing. Jana Kostolná, Ing. M. Čelková