Praktická elektronika 2019 – školská elektrotechnická súťaž III.AM vs. III.BM

Dňa 29. novembra 2019 sa v našej škole uskutočnila elektrotechnická súťaž Praktická elektronika pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého.

Úlohou žiakov bolo čo v najkratšom čase zostaviť a overiť funkčnosť elektrického obvodu v simulačnom programe.

Súťaž bola zameraná na overenie elektrotechnických zručností študentov tretích ročníkov: III.AM – odbor mechanik elektrotechnik  a III. BM – odbor autotronik.

1. miesto získal Marek Furajtár z III. AM, 2. miesto René Praženica z III. BM a na 3. mieste sa umiestnili Oliver Koleň a Samuel Piroha z III. AM triedy.

Víťazom gratulujeme!