Kybersúťaž

V dňoch 2. – 15.12.2019  sa žiaci 2., 3., 4. ročníkov a  nadstavbového štúdia zúčastnili prvého ročníka celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti určenej  hlavne pre študentov stredných škôl.  Súťaž je organizovaná občianskym združením AFCEA Slovakia, ktorá je slovenskou pobočkou neziskovej organizácie AFCEA International.  Odbornými garantmi súťaže sú pracovná skupina Kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR, profesijné a neziskové organizácie. 

Prvé kolo súťaže s najvyšším počtom bodov vyhral žiak II. AM triedy Peter Kubala  s 80% úspešnosťou, pričom pri zlej odpovedi sa body odčítavali. Srdečne mu blahoželáme.

Súťaž bola určená študentom vo veku od 16 do 20 rokov. Má tri kolá, prvé dve  prebiehajú elektronicky, tretie kolo bude prezenčné, s praktickým preukázaním zručností.


Vízia a ciele súťaže sú:

» Zvyšovať povedomie mladej generácie, a tým i slovenskej populácie o rizikách a hrozbách kybernetického sveta a zábavnou formou prispieť k zapojeniu stredoškolských študentov do tohto procesu.

» Identifikovať mladé talenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umožniť im ich ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov a spolupráce so špičkovými expertmi a pracoviskami v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany.

» Poskytnúť informačnú podporu stredoškolským pedagógom a metodikom prevencie v tejto „novej“, dynamicky sa meniacej oblasti života nás všetkých.

» Overiť, prípadne doplniť znalosti súvisiacich s oblasťou kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

» Overiť znalosti stredoškolských študentov jednotlivých stredných škôl a porovnať ich so znalosťami študentov iných stredných škôl rovnakej kategórie alebo zamerania .

» Zvyšovať povedomie a gramotnosť v otázkach kybernetickej bezpečnosti u študentov stredných škôl.