Jazykové hry a hlavolamy

Jazykové hry a hlavolamy je názov školskej  tímovej  súťaže  zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci všetkých  šiestich tried učebných odborov a keďže vyučovanie v týchto triedach prebieha vo forme turnusov, aj súťaž prebiehala v dvoch kolách.

Dňa 20. 11. 2019 sa stretli v učebni SJL žiaci z I. BU, II. AU a II. BU spolu s  Mgr. Zuzanou Bučkovou. Trojčlenné tímy  žiakov riešili úlohy, ktoré rozvíjali ich znalosti, jazykové zručnosti, čitateľskú gramotnosť a tvorivosť.  Bohatosť slovnej zásoby si žiaci preverili pri objasňovaní významu cudzích slov a vysvetľovaní frazeologizmov. Riešili osemsmerovku a tvorili  prešmyčky zo slov. Žiaci si precvičili aj kreatívne písanie – tvorili  príbeh z náhodne vybraných slov a ústne ho prezentovali s dôrazom na moduláciu hlasu. Na záver predvádzali zdramatizované príslovia a porekadlá a ostatní súťažiaci hádali ich význam. Všetky úlohy žiakov zaujali, pretože formou hry a zábavy si pri nich upevňovali  a preverovali svoje vedomosti.                                                                 

Víťazmi prvého kola sa stalo družstvo z I. BU v zložení: Nicolas Kloták, Karol Chupík a Ondrej Sabo.

Druhé kolo súťaže sa konalo dňa  26. 11. 2019 a  stretli sa v ňom  tímy žiakov z  I. AU,  III. AU a III. BU. Víťazmi tohto kola sa stali žiaci z III. BU v zložení: Jakub Janoška, Petra Hraňová a Viliam Mihálik.

Na základe celkového počtu získaných bodov  – 24 – sa absolútnymi víťazmi školského kola súťaže stali žiaci z  III. BU.

Srdečne im blahoželáme!