Odborná exkurzia

Dňa 28.10.2019 sa žiaci z II.AP triedy spolu s vyučujúcou Mgr. Annou Medviďovou  zúčastnili, v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo, odbornej exkurzie v SK – FOTOS, s.r.o. Žilina.

Táto moderná spoločnosť existuje  v Žiline so 100 % účasťou zahraničných partnerov s dlhoročnými skúsenosťami so spracovávaním termo plastov technológiou vstrekovanie plastov injection moulding – a vyfukovania plastových PMMA glóbov. Spoločnosť  sa vyprofilovala medzi najväčších výrobcov parkových a záhradných svietidiel. Sortiment plastových výrobkov sa využíva v doprave, stavebníctve, automobilovom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle. Tiež sa tu vyrábajú plastové prvky svietidiel a celé svietidlá značky MARECO LUCE. Časť výroby tvoria rôzne plastové potreby pre domácnosť a kuchyňu.