Odborná exkurzia

Dňa 13. 05. 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov  I. AM triedy s Ing. R. Pšaneckým na čerpacie stanice pohonných hmôt a olejov, autoumyváreň a stanicu KO – kontroly originality v Žiline.

Našu exkurziu sme začali na čerpacej stanici: Slovnaft, následne u konkurencii  ÖMV, kde nás ich vedúcí a ich asistenti oboznámili ako to funguje na čerpacej stanici. 

Na čerpacích staniciach sme tiež mohli vidieť činnosť a prácu s  pohonnými palivami a olejmi. Pracovníci poskytli žiakom informácie o bezpečnosti pri práci, zabezpečení a ochrane životného prostredia pred únikom ropných produktov. Žiaci sa prostredníctvom besedy dozvedeli o fungovaní  čerpacej stanice a auotoumyvárne, čo všetko je dnes nutné v konkurenčnom boji urobiť pre získanie dôvery a spokojnosti zákazníka.

Posledné zastavenie bolo na pracovisku KO – kontroly originality, kde nám zamestnanci vysvetlili činnosť a prácu pri overovaní áut – ich originality. Informovali nás o tom,  ako sa vykonáva STK a ďalšie činnosti súvisiace s motorovými vozidlami. Žiakom ponúkli možnosť získať tu  zamestnanie.

Exkurzia sa žiakom páčila, pretože mali možnosť spoznať rozmanité pracoviská, spojiť teóriu s praxou.

Veľkou výhodou našej exkurzie bola možnosť vidieť a  porovnávať prácu a činnosť na jednotlivých čerpacích staniciach pre ich blízkosť a rýchlu dostupnosť. Na záver sme sa poďakovali našim hostiteľom, že nám venovali svoj čas.