Elektrotechnická súťaž I.AM vs. I.BM

Dňa 19. júna 2019 sa uskutočnila v našej škole pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého elektrotechnická súťaž, ktorá obsahovala 56 testových otázok z teoretickej elektrotechniky a schematických značiek.

Súťažili medzi sebou žiaci prvých ročníkov triedy I.AM odbor mechanik elektrotechnik  vs I.BM odbor autotronik.

Na prvom mieste sa umiestnil: Peter Kubala z I.AM, na druhom mieste: Andrej Helo z I.BM a na treťom mieste: Samuel Hoferica z I.BM triedy.

Víťazom gratulujeme!