Výzva: Stavebné a elektroinštalačné práce

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie nie bežne dostupnej služby- stavebné a elektroinštalačné práce.