Výzva: Stavebné a elektroinštalačné práce

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie nie bežne dostupnej služby- stavebné a elektroinštalačné práce.

Pokračovať v čítaní „Výzva: Stavebné a elektroinštalačné práce“

Exkurzia na Okresnom súde v Žiline

63Dňa 30.marca sa trieda III.BP. zúčastnila verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde  v Žiline. Študentom bolo  umožnené zúčastniť sa atmosféry v súdnej sieni, na verejnom pojednávaní  v super rýchlom konaní, kde samosudkyňa , JUDr. Marcela Malatká  , prejednávala viac trestných činov, týkajúcich sa Trestného práva.

Po kontrole na vrátnici sme sa presunuli do súdnej siene, tu sme mali možnosť vidieť prácu sudkyne, senátu, prokurátorky, obhajoby , ochrannej služby a zapisovateľky pri styku s ľuďmi, ktorí závažným spôsobom porušili zákon. Pokračovať v čítaní „Exkurzia na Okresnom súde v Žiline“