Súťaž v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov

V dňoch od 20.6 – 24. 06. 2019 sa uskutočnila školská Súťaž v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Výber žiakov 1. a  2. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia si preverilo svoje praktické zručnosti, ktoré získali počas školského roka v predmete technika administratívy a administratíva a korešpondencia. Na priebeh súťaže dozerala Ing. M. Gálffyová.

Naši prváci ukázali svoju šikovnosť pri písaní všetkými desiatimi. Na klávesnici elektronického písacieho stroja stláčali písmeno po písmene a ukladali ich do správne napísaného textu. Hodnotila sa presnosť odpisu, inak povedané, čo najmenší počet chýb závislosti od množstva napísaného textu v časovom limite 10 minút.

Najlepšie sa umiestnili trojica chlapcov:

1. miesto A. Fejko, I. BP

2. miesto D. Šurina, I. AP

3. miesto A. Sága, I. AP

Druháci mali iné zadanie. Ich úlohou bolo zostaviť obchodný list podľa zadanej dispozície, alebo upraviť chybný obchodný list podľa platných pravidiel STN 01 6910.

V tejto disciplíne zas bola úspešná trojica dievčat:

1. miesto D. Franeková, II. BP

2. miesto  D. Harvanová, II. BP

3. miesto A. Púčková, II. AP

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.