Všetkými desiatimi

Písanie 10 – prstovou hmatovou metódou sa dnes považuje za ďalšiu štandardnú gramotnosť. Táto metóda má široké využitie v praxi, napr. pri odpise rôznych textov, pri písaní záverečných, ročníkových a iných prác, tiež pri tvorbe a štylizovaní obchodných listov. Niektoré zo spomenutých činností boli obsahom Súťaže v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Na koordinovaní  súťaže sa podieľali  vyučujúce odborných predmetov: Ing. M. Gálffyová, RNDr. M. Baníková a Ing. M. Fabiniová. Pokračovať v čítaní „Všetkými desiatimi“

Stredoškolská odborná činnosť

Februárové školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti ponúklo mix rôznych tém z oblasti histórie, voľnočasových aktivít, tvorby a využitia učebných pomôcok. Celkom 11 prezentácií predstavili študenti dňa 15. 02. 2017 odbornej hodnotiacej komisii. Niektorí prvýkrát, iní už ostrieľanejší, sa snažili čo najlepšie priblížiť praktické prínosy svojej práce. Pokračovať v čítaní „Stredoškolská odborná činnosť“

Finančná gramotnosť v praxi

Budova centrály Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave sa v dňoch 15. – 16. 06. 2016 stala miestom konania študentskej konferencie v rámci výučbového  programu „Poznaj svoje peniaze.“, ktorú zorganizovali Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovenská  sporiteľňa. Pokračovať v čítaní „Finančná gramotnosť v praxi“

Rýchle prsty v akcii

Aj tento rok sme zorganizovali Súťaž v písaní na EPS a Súťaž v úprave a tvorbe obchodného listu.

Našich prvákov sme podrobili skúške v písaní na presnosť desaťprstovou hmatovou metódou. Najprv rozcvička a potom ostrá desaťminútovka odštartovala snahu ukázať, ako sa prváci naučili ovládať jednotlivé klávesy písacieho stroja. Pokračovať v čítaní „Rýchle prsty v akcii“