Naše originálne čitateľské denníky

Môj originálny čitateľský denník je názov súťaže, ktorú už po 4-krát vyhlásil Odbor školstva a športu ŽSK. Po prvý raz sme sa do tejto súťaže zapojili aj my, a tak počas celého druhého polroka vybraní žiaci z I. AP a I. BP  čítali a následne spracúvali prečítané knihy podľa vlastného výberu, aj podľa výberu vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Bučkovej. Dôraz sme kládli na obsahový rozbor diel, charakteristiku postáv, citácie a parafrázy, aktuálnosť spracúvanej tematiky, vyjadrenie vlastného názoru na ňu.

A kedže nestačilo prečítané knihy len spracovať do formy tradičného čitateľského denníka, ale bolo potrebné  celú knihu/čitateľský denník aj ručne vyrobiť, zviazať a ilustrovať, v posledných dňoch žiaci aj kreslili, vystrihovali, lepili, vyšívali a skúšali aj iné, netradičné výtvarné techniky ako sú koláže, 3D obrázky…

 Výsledkom  4-mesačnej práce dvoch pracovných tímov v zložení: I. AP: Dominik Šurina, Daniela Krížová a  Viktória Vôstiková  a  I. BP: Viktória Rajteková, Rebeka Haluzová a Rebeka Maurská sú dva čitateľské denníky. Prvý v sebe ukrýva prierez slávnymi literárnymi dielami od staroveku po súčasnosť – diela tzv. Zlatého literárneho fondu a druhý reprezentuje  literárne diela určené pre mladých ľudí  21. storočia –  tzv. Knihy generácie Z.

 Po vyhodnotení školského kola súťaže 31. 05. 2019  putovali oba  denníky ešte v ten deň na Odbor školstva a športu ŽSK, kde budú  našu školu reprezentovať v  krajskom  kole  tejto  literárno – výtvarnej súťaže. Držíme autorom palce!