Budúcnosť tu a teraz

Dňa 12. 06. 2019 sa konala konferencia BUDÚCNOSŤ TU A TERAZ na Žilinskom samosprávnom kraji, Komenského 48 v Žiline, organizovaná OZ Cesty k podnikaniu.

 

Konferencie sa zúčastnilo 10 študentov z našej školy ( Marián Balga, Barbora Babušiaková, Matej Mladoň, Mária Michálková, Lucia GustiňákovaII. APSimona Martiniaková, Katarína Hudecová, Klaudia Vranová, Mária Rafajová, Barbara Noskovičová II. BP) spolu s pedagogickým dozorom Ing. Martinou Čelkovou.

Program bol bohatý na zážitky. Aktivitu otvorila predsedníčka ŽSK Erika Jurínová, ktorá vo svojom prejave kladla dôraz na vzdelávanie našej mládeže pre budúcnosť a budúce povolania, ktoré aktuálne vznikajú na trhu práce.

Z podnikateľského sektoru o význame vzdelávania pre budúcnosť vystúpili:  Vlastimil Kocian, Kros, a. s. (Čo sa mám naučiť, aby som bol úspešný), Peter Mačuš, Ceit, a. s. (Future accelerated), Lukáš Válek, KAPA Studio, s. r. o. (On line svet a digitálne vzdelávanie), Stanislav Lajda, akademický maliar (Talent, vplyv  inšpirácia, Miroslava Duranková, KAN (Akadémia veľkých diel).

Pred osobnou skúsenosťou z workshopov dostali študenti pozvánku na CAMP MLADÝCH PODNIKATEĽOV, ktorý sa bude konať v termíne letných prázdnin od 15. – 19. 7. 2019 v UPC Žilina. (Bližšie informácie na webovej stránke www. cestykpodnikaniu.sk).

V druhej časti konferencie si konateľky OZ Renáta Fogeltonová a Adriana Tvrdá pripravili 5 workshopov na tieto témy: Tak neleň, ty jeleň! – zameranie na kritické myslenie, motiváciu, inšpiráciu. Na začiatku je vždy nápad – myšlienková mapa ako nástroj pre jedinenčné nápady. Akadémia veľkých diel  – prostredníctvom príbehov, možnosť formovania mysle, charakteru, emaptie. On line marketing – ako začať podnikať. Cesta od štartu k cieľu – ako to dosiahnuť – psychická odolnosť zvládať nepriaznivé okolnosti.

Naši študenti sa zapojili do workshopu o myšlienkovej mape a On line marketing.

Aj napriek vysokým letným teplotám spoločne vydržali do konca konferencie a odchádzali s množstvom inšpirácie do ich vlastnej  profesijnej budúcnosti.