Exkurzia KIA Motors Slovakia

Dňa 14. 05. 2019 sa žiaci II.AU triedy zúčastnili exkurzie v závode Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom.

V spoločenskej miestnosti Kia Motors nás privítala p. Holienková, kde boli žiaci poučení o správaní sa v závode, o bezpečnostných predpisoch a zákaze fotografovania a natáčania v priestoroch výrobných hál. Potom sme si formou prezentácie pozreli celú históriu a súčasnosť závodu KIA.

Po úvodnej časti nasledovala prehliadka výrobného závodu. Našu cestu sme začali v karosárni, kde sme mali možnosť vidieť plne automatizované výrobné linky. Roboty s veľkou presnosťou a rýchlosťou zvárali jednotlivé časti karosérie automobilu. Na zváranie najviac používajú 2 spôsoby ( v atmosfére argónu a oxidu uhličitého – CO2 ).  Nasledovala prehliadka montážnej haly, kde  sme sledovali linkovú výrobu automobilu. Tu už prevládala práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali automobily. Prehliadku sme zakončili pri výstupnej kontrole hotových modelov.

Celá exkurzia bola doplnená výkladom cez načúvacie zariadenie, všetci žiaci mali dostatok informácií.