“Jarná škola programovania”

Žiaci našej školy Lukáš Kmeť , Jozef Krňa z III. AM a Ľuboš Jánošík, Jozef Kmeť z III. BM sa v dňoch   18.3. 2019 – 22.03.2019 zúčastnili na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky Žilinskej univerzity v Žiline úžasného podujatia: “ Jarnej školy programovania”.

“Jarná škola programovania” bola organizovaná pre žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Záujemcov bolo 350, a tak pre veľký záujem a pre organizačné možnosti  FRI KTK a ich snahu uspokojiť čo najviac žiakov sa rozhodli prijať do Jarnej školy programovania 150 účastníkov.
Po zaregistrovaní a rozdelení do troch kategórií: IoT – Internetové veci , Solárné autíčko a Umelá inteligencia naši žiaci boli zaradení do kategórie IoT a počas tohto týždňa mali možnosť sa zoznámiť s modernými technológiami: 3D tlačiarňou a modelmi pre ich vytlačenie, s mikroelektronikou, s smd súčiastkami, stavebnicami, teóriou princípu ich činnosti,  poskladania, “pastovania”, spájkovania, oživenia a programovania.

Venovali sa im  viacerí zamestnanci KTK z FRI ŽU – najviac prof. Ing. Juraj Miček, PhD., Ing. Michal Hodoň, PhD., Ing. Lukáš Ševčovič, PhD. s ich študentmi , ktorí im teoreticky objasnili problematiku ich “práce – čo majú urobiť” a naprogramovať, zároveň sa snažili o priblíženie atmosféry – ako sa študuje na ŽU.

    “Jarná škola programovania” bola veľmi úspešná a podujatie bolo žiakmi veľmi kladne hodnotené, boli radi, že mohli vidieť najnovšie technológie a techniku programovania. Veľmi sa tešili, že sa mohli naučiť základy programovania v jazyku C++ a vidieť, ako to všetko funguje, čo si prakticky vyrobili , naprogramovali a mohli sa aj zúčastniť súťaže. Na záver každý účastník dostal certifikát o absolvovaní “Jarnej školy programovania” a určite smer, ako ďalej na sebe pracovať a zdokonaľovať sa pre svoju kariéru a budúcnosť.