Výzva na predkladanie ponúk č. 4/2018

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Predmet zákazky:
IP kamerový systém
 
Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy

Vyhodnotenie