Pozvánka na prijímacie skúšky pre šk.rok 2018/2019

Dňa 14. a 17. mája 2018 budú v priestoroch DA prebiehať prijímacie skúšky pre štúdium žiakov na našej škole v šk. roku 2018/2019. Dovoľte, aby sme vám touto cestou poskytli organizačné pokyny, ktoré budú taktiež súčasťou vývesky v priestoroch DA.

Časový harmonogram

Slovenský jazyk a literatúra
od            8:00 h                     do 9:00 h
 prestávka
od            9:00 h                     do 9:20 h
Matematika
od            9:20 h                     do 10:20 h

 Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude na stránke (doaza.edu.sk) a výveske školy dňa 17.05.2018 vo večerných hodinách.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční

  • (žiaci, ktorí budú mať kód PP)  od dňa 23. 05. 2018 v čase od 8:00 h do 15:00 h. Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý Vám vydá ZŠ!
  •  Žiaci, ktorí budú mať kód NM (nedostatok miesta) si môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľky školy (vzor odvolania bude na stránke školy pod zoznamom prijatých a neprijatých uchádzačov).
  • V prípade potreby môžete nás kontaktovať na t. č. +421 918 661 459

[icon name=“address-book-o“ class=““ unprefixed_class=““] ROZPIS UCHÁDZAČOV A ICH ROZDELENIE DO TRIED – 17.05.2018