Pietna spomienka v Lesoparku Chrasť

15. januára 2018 sa uskutočnila pietna spomienka pri Pamätníku nacistických represálií, ktorej sa zúčastnili aj traja žiaci z našej školy spolu s pani vychovávateľkou.

Pamätník stojí nad masovým hrobom, kde bolo počas vojny 8. januára 1945 zavraždených 32 obetí.

Zavraždení boli prevažne mladí chlapci, ktorí bojovali proti nemeckým okupačným jednotkám v priestore Veľké Kolárovice – Bytča. Zaistení partizáni boli v umiestení vo väznici Okresného súdu v Žiline, kde boli v pivničných priestoroch vypočúvaní a krvavo mučení. Rodinní príbuzní, ktorí vedeli o ich zaistení, očakávali, že budú prepustení. Strašná tragédia, o ktorej už mnohí Žilinčania nevedia, sa odohrala 8. 1. 1945. V ranných hodinách boli zajatci prevezení na okraj Lesoparku Chrasť, kde si museli vykopať spoločný hrob. Všetkých 32 osôb bolo beštiálne zastrelených, vrátane veliteľa čaty Jozefa Červinku. Ten bol zastrelený posledný, ale aj napriek tomu, že žil, bol pochovaný zaživa spolu s ostatnými.

Na zrekonštruovanej tabuli je nasledovný text a mená zavraždených:

Títo hrdinovia slovenského národného odboja tu boli germánsko-gestapáckymi vrahmi
a gardistickými pomáhačmi umučení a zavraždení 8. januára 1945.
Červinka Jozef, Čuboň Ernest, Gajdošík Miroslav, Hodas Jozef, Kašubiak Ondrej,
KašubjakPišta, Novotarský N.N., Pastorek Pavel, Rechtorisová Božena, Štefanec Tomáš
a ďalší nezistení v úhrnom počte 32 osôb. Odhalené r. 1948, (obnovené Mestom Žilina r. 2009)

Na ďalšej tabuli pri pamätníku sú napísané ďalšie obete s nasledovným textom:

Dodatočne zistení v roku 1964: Jozef Gajanec, Móric Wald, Alojz Zálešák,
Jozef Salinger, Ján Stračina, OtakárŠpotz, Ján Gašpár, Daniel Konečný, Ján Šteiniger,
Ondrej Radena, Florián Gaban, AloisVondráček, Rudolf Stiksa, Štefan Trlík,
Štefan Jantulík, Anton Novisedlák, Ján Gramblička, František Janku.

Pietna spomienka Pietna spomienka