Exkurzia – Martin a jeho história

Dňa 23. 05. 2017 sme sa spolu s triedou II. BM vybrali vlakom spoznávať Martin. Hlavným cieľom bola návšteva Slovenského národného múzea – Múzea A. Kmeťa priamo v centre mesta, ktoré plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964.

Medzi najcennejšie exponáty patrí zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa, ktorá sa nachádza  v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Pozreli sme si expozíciu Príroda Turca, otvorenú od 04. 04. 2017 rozdelenú  na dva celky. Expozícia venovaná neživej prírode prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci, vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia.
Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Exponáty sú doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

Od Múzea A. Kmeťa sme priamo prešli popri Slovenskom komornom divadle  v Martine a budove Millenia do historického centra, kde sa na kopci sa týči ďalšia budova SNM a vedľa nej Národný cintorín.

Po krátkom občerstvení sme sa pobrali vlakom naspäť do Žiliny.