Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

V dňoch 26. až 28. apríla 2017 sa uskutočnila Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Prehliadka sa konala v dvoch školách, SPŠ Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Súťažiacou bola i žiačka našej školy Helena Bušková, ktorá postúpila z krajského kola s prácou „Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči.“ Reprezentovala našu školu v súťažnom odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

Pre účastníkov bol pripravený  počas trojdňového pobytu v Banskej Bystrici zaujímavý sprievodný program v aule SZU.

Hela Bušková vyjadrila svoje dojmy zo súťaže:

„Celoštátna prehliadka SOČ bola veľmi zaujímavá. Spoznala som mnoho nových ľudí s rovnakými záujmami. Neľutujem, že som písala SOČ-ku, práve naopak prostredníctvom nej som nadobudla množstvo nových informácií a skúseností. Zároveň chcem poďakovať Mgr. Zuzane Majchrákovej za pomoc a ochotu pri písaní práce…“

Žiačka sa so svojou prácou umiestnila na krásnom šiestom mieste v silnej konkurencii 16-tich súťažiacich.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!