Zasadnutie výboru Rady rodičovského združenia (RRZ) a triedne schôdze rodičovského združenia

Dňa 5. októbra 2016 sa bude konať o 15:00 hod. v konferenčnej miestnosti č.114 – 1. poschodie v hlavnej budove  zasadnutie výboru RRZ pri Dopravnej akadémii v Žiline.

 

V ten istý deň o 16:00 hod. sa budú konať aj triedne schôdze rodičovského združenia podľa osobitného rozpisu:

 

hlavná budova – blok A

 

trieda triedny učiteľ odbor číslo učebne
I.AN Mgr. Dutková strojárstvo, dopravná prevádzka 012 – prízemie
IIl.AU Ing. Duháčková autoopravár – mech., kar., lak. 013 – prízemie
I.BU Ing. Nociar autoopravár – mechanik 020 – prízemie
II.BP Ing. Čelková dopravná akadémia 021 – prízemie
III.AP PaedDr. Daubnerová prevádzka a ekonomika dopravy 022 – prízemie
II.AN Mgr. Makúchová dopravná prevádzka 101/1 – 1. poschodie
III.BP Ing. Chajdáková technika a prevádzka dopravy 101/2 – 1. poschodie
IV.AP Mgr. Panáková prevádzka a ekonomika dopravy 105 – 1. poschodie
IV.AM Ing. Švekušová mechanik elektrotechnik 106 – 1. poschodie
II.BM Mgr. Mišíková autotronik 107- 1. poschodie
II.CU Ing. Gálffyová autoopravár – elektrikár 109 – 1. poschodie
I.AU Ing. Valentová autoopravár – mech., ele., lak. 110 – 1. poschodie
IV.DP RNDr. Baníková dopravná akadémia 205 – 2. poschodie
IV.CP Ing. Fabiniová technika a prevádzka dopravy 206 – 2. poschodie
I.AP Ing. Rezníčková prevádzka a ekonomika dopravy 208 – 2. poschodie
I.BP Mgr. Ujháziová dopravná akadémia 304 – 3. poschodie
III.CP Ing. Kostolná dopravná akadémia 307 – 3. poschodie
II.AP Mgr. Medviďová prevádzka a ekonomika dopravy 309 – 3. poschodie

 

vedľajšia budova – blok B

 

trieda triedny učiteľ odbor číslo učebne
II.BU Ing. Korčeková autoopravár – mechanik 012 – prízemie
III.AM Mgr. Černeková mechanik elektrotechnik 013 – prízemie
II.AU Mgr. Lepišová autoopravár – mech., kar., lak. 014 – prízemie
I.AM Ing. Pšanecký mechanik elektrotechnik 015 – prízemie
III.CU Ing. Sabová autoopravár – elektrikár 109 – 1. poschodie
II.AM Ing. Slezák mechanik elektrotechnik 110 – 1. poschodie
I.BM Mgr. Moravčíková autotronik 111 – 1. poschodie