Prijímacia skúška – termín 12.05.2016

Dňa 12.05.2016 sa bude konať druhý termín prijímacích skúšok pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na štúdium na Dopravnú akadémiu v Žiline.

Prijímacia skúška bude v písomnej forme z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, v trvaní 60 minút z každého predmetu.

Všetkým uchádzačom prajeme pokoj, pohodu a úspech.

Komisia pre prijímacie skúšky