Návšteva EDIC ŽILINA

IMG_0860Dňa 9. a 12. mája 2016 navštívili študenti I. BM a II. CP s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou a Ing. Jaromírom Slezákom Informačné centrum Europe Direct Žilina (EDIC ZA). V zaujímavej interaktívnej prezentácii doplnenej krátkymi videami mali študenti možnosť dozvedieť sa o fungovaní siete EDIC v rámci celej EÚ aj na Slovensku, doplniť si všeobecné informácie o Európskej únii a jej inštitúciách, ako aj získať informácie o možnostiach vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a možnosti dobrovoľníckej služby v rámci programu Erazmus +. Časť prezentácie bola venovaná súčasnému problému migrantov, možnostiam riešenia s krátkou ukážkou priebehu azylového procesu. Svoje znalosti o EÚ, jej osobnostiach, dominantách a symboloch si mohli študenti overiť v ukážke časti vedomostného kvízu celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Správne odpovede boli odmenené drobnými darčekovými predmetmi. Cieľom návštevy bolo takouto živou formou zvýšiť záujem o dianie v Európskej únii a povedomie príslušnosti k Európskej únii medzi mladou generáciou.

IMG_0856 IMG_0859