Fyzikálna súťaž

atomKaždoročne  v decembri sa stretávajú žiaci  z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži.

Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo  17 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

O tom, že vedomostná úroveň bola vyrovnaná, svedčí aj  skutočnosť, že bodový rozdiel na prvých troch miestach bol  veľmi  tesný.

  1. miesto: Gustáv Baleja      III. AM         42b
  2. miesto: Martin Marek     III. AM         41b
  3. miesto: Ján Blaho       I. BM           39b

Zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti a tešíme  sa záujmu  žiakov   o štúdium  prírodných  vied.

DSC_0058 DSC_0064 Bez názvu DSC_0066