Fyzikálna súťaž

atomKaždoročne  v decembri sa stretávajú žiaci  z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži.

Dňa 8. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo  17 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky. Pokračovať v čítaní „Fyzikálna súťaž“

FYZIKÁLNA SÚŤAŽ

imagesDňa 15. decembra 2014 sa uskutočnila na našej škole fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Preukázané vedomosti žiakov ohodnotili Mgr. Anna Medviďová a RNDr. Pavel Grančič. Pokračovať v čítaní „FYZIKÁLNA SÚŤAŽ“

Fyzikálna súťaž

strange-albert-einsteinKaždoročne  v decembri sa stretávajú žiaci z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži.

Dňa 16. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

O tom, že vedomostná úroveň bola vyrovnaná, svedčí aj  skutočnosť, že na prvom mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov. Pokračovať v čítaní „Fyzikálna súťaž“