Fyzikálna súťaž

Každoročne  v decembri sa stretávajú žiaci z jednotlivých tried na fyzikálnej súťaži. Dňa 16. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov. V testových otázkach z viacerých

Čítať viac