Ocenenie pre absolventku našej školy

DSC11638Začiatkom septembra 2015 Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) vyhlásil súťaž o najlepšiu študentskú záverečnú prácu z oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Neváhali sme a do súťaže sme prihlásili tri práce žiačok študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (oblasť zasielateľstvo): Mária Kopasová – Medzinárodná cestná nákladná doprava, Patrícia Hurteková, Magdaléna Franeková – Zabezpečenie prepravného procesu v železničnej nákladnej doprave. Práce žiačky vypracovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015.

Sekcia vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR celkovo hodnotila 11 prihlásených prác z 5 slovenských škôl, ktorých vzdelávacie programy sú zamerané práve na oblasť zasielateľstva a logistiky.

Veľkú radosť nám priniesla pozvánka na riadne zhromaždenie členov ZLZ SR, ktoré sa konalo 11. novembra 2015 v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov. A prečo? Práve tu sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie súťaže a odovzdanie diplomu i finančnej odmeny žiakom troch najlepších prác. Absolventka našej školy Magdaléna Franeková sa umiestnila na prvom mieste. Ocenenie jej odovzdali Ing. Komora – prezident ZLZ SR a Prof. Ing. Gnap, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline.

Víťazke srdečne blahoželáme a zároveň prajeme veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Ing. Rezníčková

DSC11637 DSC11638 DSC11643untitled