Ocenenie pre absolventku našej školy

DSC11638Začiatkom septembra 2015 Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) vyhlásil súťaž o najlepšiu študentskú záverečnú prácu z oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky. Neváhali sme a do súťaže sme prihlásili tri práce žiačok študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (oblasť zasielateľstvo): Mária Kopasová – Medzinárodná cestná nákladná doprava, Patrícia Hurteková, Magdaléna Franeková – Zabezpečenie prepravného procesu v železničnej nákladnej doprave. Práce žiačky vypracovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015. Pokračovať v čítaní „Ocenenie pre absolventku našej školy“