Región – história a súčasnosť (Workshop)

Dňa 22. júna 2015 sa uskutočnili v rámci projektu Vlastenectvo nie je prežitok vzdelávacie aktivity s využitím rôznych techník. Workshop predstavil žiakom 1. a 2. ročníka región, významné osobnosti, slovenskú históriu. Zaujala ich prednáška spojená s prezentáciou, ktorej cieľom bolo predstaviť mesto Martin, jeho históriu a súčasnosť. Národné povedomie, zápas o spisovný jazyk, boj o uznanie Slovákov ako národa, význam Matice slovenskej a vzdelanosti boli témami, o ktorých žiaci diskutovali. Interpretovali vlastné názory a fakty. Slovné hry, riešenie tajničiek, vedomostných úloh, kvízy, orientácia na mape boli zaujímavými technikami, ktoré si žiaci mohli vyskúšať. Cieľom aktivít bolo sprostredkovať nové informácie, posilniť náodné povedomie.