Prednáška – Orientácia na trhu práce

02Blížia sa maturitné skúšky, po absolvovaní ktorých naši štvrtáci definitívne opustia brány školy. Niektorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, niektorí si hneď nájdu zamestnanie a iní zase budú dlhšie sledovať ponuku pracovných miest, kým si nájdu prácu.

Dňa 21. apríla 2015 navštívili našu školu pracovníčky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline  Mgr. Katarína Ondáková a Mgr. Zuzana Ondrušeková, ktoré si pripravili pre študentov IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.AM, IV.BM a II.AN prednášku ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE.

Študentom podali vecné informácie napr. kedy požiadať o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR. Štatút študenta majú absolventi strednej školy do 31.08.2015 v prípade, ak neuzavreli pracovnú zmluvu. Po tomto termíne sa musia absolventi zaevidovať na ÚPSVaR – tzn. od 1.9 do 7.9. 2015. V tom prípade budú mať hradené sociálne poistenie nepretržite a svojej zdravotnej poisťovni odovzdajú potvrdenie o evidencii na úrade.

Ďalšie zaujímavé informácie ako napr.:

  • kde požiadať o sprostredkovanie zamestnania
  • aké doklady sú potrebné pre podanie žiadosti
  • ako podať žiadosť na úrade práce a kde nájsť žiadosť ( upsvar.sk/za)
  • ako sa uchádzať o pracovné miesto
  • príprava uchádzača o zamestnanie

určite pomôžu našim žiakom pri orientácii sa na trhu práce.

PaedDr. Jana Daubnerová

01 02