Mladý Slovák 2015

Mladý Slovák 2015 – vedomostná súťaž pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl

15. apríla 2015 sa  uskutočnilo  školské kolo  vedomostnej súťaže Mladý Slovák, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov z 2. a 3. ročníkov. Odborná komisia – Mgr. Zuzana Bučková, Mgr. Oľga Černeková, Zuzana Majchráková – rozhodla  na základe výsledkov získaných v písomnom vedomostnom teste o umiestnení:

  • 1. miestoTatiana Hajková  ( II. AP )
  • 2. miestoSimona Brňáková ( III. BP )
  • 3. miestoJozef Piatka ( III. AP )

Súťažiaci  dokázali , že majú záujem o tradície, kultúru a históriu slovenského národa.

Prví dvaja  žiaci  postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 11.júna 2015 v Kongresovej sále Úradu ŽSK.