Besedy s príslušníkom Mestskej polície

besada poldaBesedy s príslušníkmi Mestskej polície sa v našej škole stali už neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu .

Žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov.

V dňoch 3. – 11. februára 2015 sa konali besedy s príslušníkom Mestskej polície – ppor. Marekom Šmárikom na tému „Trestnoprávna zodpovednosť “ a „Sociálno-patologické javy“.

V rámci besedy sa venovali žiaci aj takýmto problémom:


–   
Vymedzenie pojmu priestupok

–     Druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie

–     Trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku

–      Vymedzenie pojmu trestný čin

–     Drogy, alkohol a mládež

Besedy boli dopĺňané príbehmi zo života.

Besedy boli zaujímavé a na profesionálnej úrovni, žiaci ich hodnotili veľmi kladne.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

PaedDr. Jana Daubnerová, výchovná poradkyňa