Cesta v čase školská – vedomostná súťaž z dejepisu

20141217_073832Je možné cestovanie v čase? Predstavme si, že by sme skutočne mali možnosť nahliadnuť do útrob minulosti, pohybovať sa v budúcnosti s využitím stroja času. Žiaci 1. a 2. ročníka mali možnosť fiktívne cestovať históriou. 10.12.2014 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž Cesta v čase, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov. Test preveril ich vedomosti, záujem o svetové i slovenské dejiny, vývoj spoločnosti, prínos civilizácií. Súčasťou súťaže bola i schopnosť vyjadrenia vlastného názoru, s využitím analýzy, na dejinnú udalosť, osobnosť.

Žiaci dokázali svoje teoretické poznatky plne využiť, a preukázali tak svoje schopnosti z oblasti histórie. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa aj naďalej budú zaujímať o podobné súťaže.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Blahoželáme!

 

Výsledky súťaže:

  1. miesto – Samuel Belan II.AM
  2. miesto – Natália Strížová II.DP, Marta Vesová I.AP
  3. miesto – Peter Gabaj II.AM