Bibliografický leták – školská súťaž v rámci projektu Spoznaj osobnosti regiónu

Školská súťaž v tvorbe bibliografického letáku predstavila život osobností a ich dielo zaujímavou formou. Podporila žiakov 3. ročníkov v historickom bádaní, v samostatnosti, tvorivosti s využitím IKT. Cieľom súťaže bolo zvýšiť národné povedomie žiakov, rozvíjať cit ku krásam svojho regiónu, uvedomovať si vlastenecký odkaz významných dejateľov žilinského regiónu.

V priestoroch školy bude umiestnená výstavná informačná nástenka osobností, pri tvorbe ktorej žiaci uplatnia svoje poznatky z bádania a osobných skúseností, kreativitu

 

Výsledky súťaže:

  1. Andrej Mikula III. AP
  2. Vladimír Chovanec III.AP
  3. Jozef Ženčák III.AP, František Bačinský III. AP

 

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Blahoželáme !